ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Obiekt XMLHttpRequest

Obiekt XMLHttpRequest


JavaScript, CSS i DOM wykorzystywane były od lat w połączeniu ze sobą stanowiąc tzw. dynamiczny HTML (DHTML) w celu „ożywienia” statycznych stron WWW poprzez animacje i często ciekawe efekty wizualne. Nową jakością cechującą AJAX są tak naprawdę żądania HTTP wysyłane przez kod JavaScript asynchronicznie do serwera. Po odebraniu odpowiedzi od serwera, aplikacja AJAX modyfikuje wymagające zmiany fragmenty dokumentu za pomocą interfejsu DOM. Najczęściej aplikacje AJAX realizują asynchroniczne odwołania do serwera poprzez obiekt XMLHttpRequest. (Alternatywnym rozwiązaniem są zagnieżdżone ramki <iframe>.)

Obiekt XMLHttpRequest nie jest elementem żadnego oficjalnego standardu, ale ze względu na powszechne wsparcie w przeglądarkach stał się standardem de facto. Jako pierwsza obiekt XMLHttpRequest zaoferowała programistom firma Microsoft w swojej przeglądarce Internet Explorer 5.0 w postaci obiektu ActiveX, dostępnego z poziomu języków skryptowych wspieranych przez przeglądarkę (JScript, VBScript). Wkrótce Mozilla, Apple i Opera Software opracowały swoje implementacje XMLHttpRequest dla swoich przeglądarek. Obecnie można przyjąć, że wszystkie w miarę aktualne wersje przeglądarek udostępniają obiekt XMLHttpRequest, choć sposób jego tworzenia jest odmienny w Internet Explorer niż w pozostałych przeglądarkach. Na szczęście różnice wimplementacji XMLHttpRequest kończą się na sposobie tworzenia obiektu i dalsze odwołania do niego mają charakter w pełni przenaszalny.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>