ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wybór formatu przesyłanych danych

Wybór formatu przesyłanych danych


Jako format danych przesyłanych przez serwer do przeglądarki w odpowiedzi na asynchroniczne żądanie HTTP, aplikacje AJAX najczęściej wykorzystują XML ze względu na bogactwo wspierających go bibliotek, parserów i innych narzędzi. Przykładowo, istnieje możliwość wykorzystania transformacji XSLT w celu przetworzenia danych XML pobranych z serwera do postaci fragmentu HTML gotowego do umieszczenia w dokumencie głównym. (Transformacje XSLT są realizowane po stronie klienta w języku JavaScript poprzez obiekt XSLTProcessor, stanowiący część DOM API.) Argumentem nie bez znaczenia jest też w wypadku XML silne wsparcie ze strony dużych korporacji, mających duży wpływ na rozwój technologii informatycznych.

Zaletą JSON jest łatwość i szybkość jego parsowania po stronie klienta z poziomu kodu JavaScript. Parsowanie sprowadza się do wywołania funkcji eval(), przekazując jej jako parametr treść wysłanego przez serwer dokumentu JSON. Przykładowo, wynikiem wartościowania funkcją eval() łańcucha znaków przedstawionego na poprzednim slajdzie będzie obiekt zawierający jedną właściwość o nazwie „book”, będącą obiektem reprezentującym książkę.

Wadą JSON jest mniejsze niż w przypadku XML wsparcie przez języki i narzędzia pracujące po stronie serwera oraz fakt, że JSON jest notacją specjalizowaną dla języka JavaScript, a XML jest powszechnie znanym formatem ogólnego przeznaczenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>