ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Format przesyłanych danych: JSON

Format przesyłanych danych: JSON


Ważną alternatywę dla XML jako formatu przesyłania danych stanowi JSON (JavaScript Object Notation). Jest to format umożliwiający zapisanie w postaci tekstowej obiektu JavaScript.

Na slajdzie przedstawiono przykład zapisania struktury obiektu reprezentującego książkę w notacji JSON. Obiekt „book” posiada atrybuty tekstowe „isbn” i „title” oraz atrybut „authors” zawierający tablicę obiektów reprezentujących autorów. Każdy z autorów jest opisany atrybutami tekstowymi: „first_name” i „last_name”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>