ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

IFRAME jako alternatywa dla XMLHttpRequest

IFRAME jako alternatywa dla XMLHttpRequest


Obiekt XMLHttpRequest nie jest jedynym sposobem pobierania danych z serwera bez konieczności przeładowywania całej strony. Starszą, ale ciągle niekiedy stosowaną techniką jest wykorzystanie do tego celu niewidocznych zagnieżdżonych ramek <iframe>.

Na slajdzie przedstawiono kod HTML definiujący niewidoczną zagnieżdżoną ramkę <iframe> oraz kod definiujący łącze, którego wybranie spowoduje załadowanie wskazanego dokumentu do zagnieżdżonej w dokumencie głównym ramki <iframe>.

Dokument załadowany do zagnieżdżonej ramki w odpowiedzi na kliknięcie łącza może wywołać funkcję JavaScript z dokumentu głównego i w ten sposób zainicjować przetwarzanie danych załadowanych z serwera po zakończeniu pobierania dokumentu. Ramka <iframe> ma zerowe wymiary, co powoduje że nie jest widoczna (jawne ustawienie ramki jako niewidocznej za pomocą style="display: none;" w niektórych przeglądarkach powoduje, że zawartość ramki w ogóle nie jest pobierana z serwera!).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>