Sw3.6-m8-1.2-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wykonywanie rozkazów

Wykonywanie rozkazów


Cykl wykonania rozkazu w mikrokontrolerach odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej pobierany jest kod rozkazu z pamięci kodu programu, a w drugiej fazie następuje wykonanie odpowiedniej sekwencji operacji. Pobieranie kodu rozkazu jest identyczne dla wszystkich rodzajów instrukcji, dlatego że kod zawsze zapisany jest w pierwszym bajcie. Faza wykonania instrukcji jest natomiast zależna od rodzaju wykonywanej operacji. Generalnie cykl rozkazowy zawsze rozpoczyna się od dekodowania rozkazu, a następnie układ starowania generuje odpowiednie sygnały sterujące. Taki cykl wykonywania rozkazów nazywa się cyklem von-Neumanna. Obecnie coraz częściej spotyka się mikrokontrolery które wykorzystują architekturę superskalarną – czyli takie, które posiadają większą liczbę jednostek arytmetyczno-logicznych. Architektura ta zostanie zaprezentowana szczegółowo na kolejnych slajdach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>