Sw3.6-m8-1.2-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Podsystem sterowania

Podsystem sterowania


Podsystem sterowania odpowiada za prawidłowe wykonanie programu. Wymienione na slajdzie elementy wchodzące w skład podsystemu sterowania zostaną przybliżone m. in. przez analizę cyklu wykonania rozkazu. Mikrokontroler o standardowej architekturze wykonuje instrukcje programu w dwóch fazach. W pierwszej następuje pobranie kodu rozkazu z pamięci programu do rejestru rozkazów (IR). W drugiej natomiast następuje wykonanie odpowiedniej sekwencji mikrooperacji zgodnie z sygnałami generowanymi przez układ sterowania. Z układem sterowania współpracuje wskaźnik instrukcji (IP), który zawiera adres kolejnego rozkazu przeznaczonego do wykonania. Wskaźnik stosu tak samo jak w klasycznych procesorach służy do wskazywania wierzchołka stosu. Grupa rejestrów SFR (blok rejestrów specjalnych) ma zadanie przechowywać zawartość wszystkich (z wyjątkiem licznika rozkazów i czterech banków rejestrów (R0-R7)) rejestrów sterujących pracą mikrokontrolera. Grupa rejestrów SFR stanowi również interfejs między mikroprocesorem a układami peryferyjnymi umieszczonymi na zewnątrz mikrokontrolera. Generalnie wszystkie operacje sterowania układami peryferyjnymi oraz przesyłania danych między tymi układami a jednostką centralną odbywają się za pośrednictwem rejestrów SFR. Układy związane z systemem przerwań zostaną omówione na kolejnych slajdach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>