Sw3.6-m8-1.2-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Pamięć

Pamięć


W związku z tym, że pamięć zawarta jest wewnątrz układu mikrokontrolera jej budowa i funkcjonowanie jest bardziej skomplikowana niż w przypadku klasycznych systemów mikroprocesorowych. W zależności od typu mikrokontroler wyposażony jest w kilka rodzajów pamięci wewnętrznej. Pamięć typu RAM może być zapisywana i odczytywana przez jednostkę centralną. Jej zawartość jest podtrzymywana tak długo, jak długo mikrokontroler jest zasilany. Pamięć typu ROM może być tylko odczytywana, a jej zawartość określana jest na etapie produkcji. W mikrokontrolerach pamięć tego typu z reguły służy do przechowywania kodu firmowego oprogramowania dostarczanego wraz z mikrokontrolerem. Często w pamięci typu ROM znajduje się program diagnostyczny, program do ładowania, uruchamiania i nadzorowania programów użytkownika – tzw. program monitora. Pamięci typu EPROM służą do przechowywania programów i danych użytkownika. Zmiana jej zawartości następuje przez kasowanie dotychczasowej zawartości (promieniami ultrafioletowymi przez specjalne okienko, które znajduje się na obudowie kości pamięci) i powtórnym zaprogramowaniu w specjalnych programatorach. Pamięć typu OTP ma budowę identyczną z budową pamięci typu EPROM. Pamięć ta różni się tylko sposobem kasowania. Z powodu braku okienka do naświetlania zawartość może być modyfikowana tylko w formie zamiany jedynek na zera. Pamięć EEPROM może być przeprogramowywana elektrycznie bez kasowania ultrafioletem. Jest to pamięć nieulotna, wykorzystywana do przechowywania programów i danych. Ostatnim wymienionym typem pamięci jest pamięć typu FLASH. Jest to pamięć o cechach podobnych do pamięci EEPROM. Jest od niej szybsza i zapewnia większą liczbę cykli zapisu i kasowania. Jest stosowana jako pamięć wewnętrzna lub dodatkowa pamięć zewnętrzna. Zaletą tego typu pamięci jest możliwość szybkiego kasowania wybranych sektorów lub całej jej zawartości.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>