Sr-5-wyk-1.0-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Realizacja systemu DNS

Realizacja systemu DNS


System DNS realizuje zasadniczo zadania warstwy globalnej i administracyjnej. Warstwa kierownicza realizowana jest przez system plików lub przez inne usługi.

Każda strefa jest obsługiwana przez serwer nazw, który z reguły jest zwielokrotniany dla zwiększenia dostępności. Synchronizacja danych pomiędzy serwerem pierwotnym (ang. primary ) a wtórnym (ang. secondary ) odbywa się poprzez okresową weryfikację aktualności danych na podstawie numeru wersji pliku strefowego (tekstowej bazy danych zawierającej rekordy zasobowe strefy). Po stwierdzeniu aktualizacji serwer wtórny prosi o przesłanie aktualnej konfiguracji, co określane jest jako przekazywanie strefy (ang. zone transfer ).

W slajdzie przedstawiono przykładowe rekordy zasobowe jakie mogłyby się znaleźć w pliku strefowym dla strefy put.poznan.pl . Pierwszy rekord A definiuje nazwę galio w domenie put.poznan.pl , a więc nazwę galio.put.poznan.pl , której przypisany został adres 150.254.111.89. Rekord MX wskazuje na serwer pocztowy dla poddomeny cs.put.poznan.pl . Kolejny rekord (NS) definiuje serwer nazw dla poddomeny cs ; będzie nim komputer libra.cs.put.poznan.pl . Ponieważ sama nazwa serwera nazw dla domeny podrzędnej nie jest wystarczająca dla skontaktowania się z tym serwerem, w pliku znajduje się również tzw. rekord łączący, zawierający adres komputera libra (rekord A). Dzięki tym dwóm ostatnim rekordom możliwe jest poprawne przekazanie pytań o nazwy z domeny cs.put.poznan.pl do odpowiedniego serwera nazw.

W oddzielnym pliku strefowym zapisywane są odwzorowania odwrotne (z domeny in-addr.arpa ). W pliku tym może się znaleźć rekord PTR tłumaczący adres IP na nazwę. Dla powyższego przykładu domena odwrotna będzie miała nazwę 111.254.150.in-addr.arpa , a odpowiedni rekord PTR będzie miał postać:

89 IN PTR galio.put.poznan.pl.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>