Sr-14-wyk-1.0-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zalety stosowania usługi katalogowej

Zalety stosowania usługi katalogowej


Podsumowując poprzednie rozważania można powiedzieć, że usługa katalogowa charakteryzuje się wieloma istotnymi zaletami. Umożliwia centralne zarządzanie lub scentralizowany ogląd konfiguracji całego systemu. Centralizacja jakkolwiek jest kojarzona negatywnie w przypadku systemów rozproszonych, to z punktu widzenia administratora jest własnością bardzo pożądaną.

Usługa katalogowa umożliwia dystrybucję odpowiedzialności za zarządzanie poszczególnymi fragmentami drzewa katalogowego. Dystrybucja ta nie musi sprowadzać się do podziału informacji pomiędzy wiele niezależnie zarządzanych serwerów, ale może być realizowana w ramach pojedynczego serwera.

Usługi katalogowe oferują dużą efektywność dostępu do danych, co jest koniecznością ponieważ odwołania do nich mogą być bardzo częste. W przypadku mocno obciążonych serwerów można zastosować zwielokrotnianie (replikację). Dostęp do danych np. konfiguracyjnych jest dużo bardziej efektywny niż w przypadku plików płaskich jak to ma miejsce w większości systemów uniksowych.

Interakcja klienta z serwerem podlega pewnym ograniczeniom co może być wykorzystane dla wymuszenia określonego uporządkowania informacji w bazie katalogowej. Dane wprowadzane do bazy muszą spełniać określone wymagania syntaktyczne, podlegające automatycznej kontroli.

Dodatkowym atutem usług katalogowych jest możliwość zabezpieczenia komunikacji z serwerem. Powoduje to, że usługę tą można wykorzystywać nie tylko w izolowanych sieciach lokalnych, ale też i na większą skalę.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>