Sr-14-wyk-1.0-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

DIT — tradycyjne nazewnictwo

DIT — tradycyjne nazewnictwo


Drzewo informacji katalogowej może mieć bardzo różną strukturę. Decydujące w tym względzie są potrzeby lokalnej instytucji i rodzaj informacji jaka ma być przechowywana w bazie. Wewnętrzna struktura drzewa katalogowego musi być tak zaprojektowana, żeby była przejrzysta i wygodna w stosowaniu. Jeżeli przykładowa instytucja ma wyraźną strukturę organizacyjną, to prawdopodobnie kształt tej struktury powinien być odzwierciedlony w drzewie. Ułatwia to ewentualną dystrybucję odpowiedzialności na jednostki podrzędne poprzez przekazanie prawa do modyfikacji całego poddrzewa struktury katalogowej.

Na najwyższym poziomie hierarchia drzewa informacji katalogowej jest budowana najczęściej na dwa sposoby. Pierwszy, tradycyjny, jest zaprezentowany na slajdzie. Wykorzystano w nim węzły c (ang. country – państwo), o (ang. organization – organizacja) i ou (ang. organizational unit — jednostka organizacyjna). Drzewo takie zaczyna się więc od konkretnego węzła, który zawsze może być zintegrowany z innym drzewem poprzez wskazanie na serwer wyższego poziomu.

Hierarchia niższego poziomu, związana z budową drzewa bezpośrednio w danej organizacji korzysta z zagnieżdżonych węzłów ou, a na najniższym poziomie są węzły reprezentujące użytkowników (uid – ang. user identifier ) i grupy (cn – ang. common name ).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>