Sr-14-wyk-1.0-Slajd6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

LDAP a bazy danych

LDAP a bazy danych


Baza informacji katalogowej przechowywana i zarządzana przez usługę katalogową może być traktowana jako po prostu baza danych. Powstaje więc uzasadnione pytanie dlaczego dla potrzeb przechowywania tych informacji nie stosuje się sprawdzonych i efektywnych rozwiązań opartych np. na relacyjnych bazach danych. Otóż istnieje kilka istotnych różnic odnośnie funkcjonowania tych systemów.

Usługi katalogowe w zdecydowanej większości są przeznaczone odczytywania danych. Zdecydowana przewaga odczytów przekłada się na algorytmy dostępu do danych, które starają się optymalizować przede wszystkim tego typu operacje. W bazach danych duży nacisk kładzie się na efektywne zarządzanie współbieżnym wykonywaniem transakcji, w których występują zapisy.

Relacyjne bazy danych mają statyczne schematy danych. Raz zaprojektowana aplikacja korzysta cały czas z tabel o tej samej strukturze. Zmiana struktury bazy danych wymaga w większości przypadków aktualizacji programu. W przypadku usług katalogowych schematy danych mogą być na bieżąco modyfikowane i w większości przypadków nie stanowi to problemu dla aplikacji, które się odwołują do usług katalogowych. Zmiana schematu danych może oznaczać tu, że obiekt uzyskuje nowe atrybuty, traci stare, lub dodawane są do niego nowe węzły podrzędne.

Dane przechowywane w usłudze katalogowej mogą być dość swobodnie dystrybuowane do różnych, rozproszonych serwerów. W przypadku baz danych dystrybucja niekiedy jest możliwa, ale nie jest to działanie standardowe i wymaga specjalnego potraktowania.

Serwery usług katalogowych z reguły oferują możliwość zwielokrotniania danych. Zadanie to jest stosunkowo proste do zrealizowania chociażby ze względu na zdecydowaną przewagę operacji odczytu, co redukuje prawdopodobieństwo pojawienia się problemów ze spójnością.

Nowoczesne bazy danych oferują możliwości przetwarzania transakcyjnego, gdzie zapewnione są własności atomowości, spójności, izolacji i trwałości. W przypadku usług katalogowych transakcje występują w postaci bardzo zredukowanej; modyfikacje obejmują pojedyncze obiekty.

Bazy danych operują na rekordach, które mogą mieć duże rozmiary (np. obiekty BLOB). W usługach katalogowych na poszczególne obiekty składają się ich atrybuty, które same z siebie raczej mają niewielkie rozmiary.

W bazach danych (względnej) standaryzacji podlega język zapytań SQL. Sam protokół dostępu do bazy danych jest natomiast zależny od producenta. W przypadku usług katalogowych to właśnie protokół jest elementem standardowym, co (teoretycznie) powinno zagwarantować możliwość połączenia klienta od jednego dostawcy z serwerem innego dostawcy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>