Sr-14-wyk-1.0-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dziedziny zastosowań LDAP

Dziedziny zastosowań LDAP


Usługi katalogowe mogą pełnić rolę integracyjną dla systemów komputerowych. Umożliwiają przeprowadzenie centralizacji zarządzania informacją katalogową, a więc np. informacją o użytkownikach, grupach użytkowników czy zasobach wykorzystywanych w sieci. Ze względu na swoją neutralność platformową usługa może być wykorzystana do integracji systemów heterogenicznych. W ramach natomiast pojedynczych systemów może udostępniać swoje dane dla wielu aplikacji czy innych usług systemowych. Jest to bardzo pożądane z punktu widzenia administracyjnego, gdyż pozwala właśnie scentralizować i ujednolicić zarządzanie zasobami.

Dane przechowywane w usługach katalogowych, pomimo koncepcyjnej centralizacji, nie muszą być przechowywane i zarządzane przez pojedynczy system komputerowy. Podobnie jak w przypadku usługi DNS można bazę informacji katalogowej rozdystrybuować pomiędzy wiele serwerów w celu zwiększenia efektywności dostępu do danych i również samej dostępności. Podobnie wygląda kwestia dystrybucji odpowiedzialności za zarządzanie poszczególnymi fragmentami struktury katalogowej. Można dokonywać delegowania tej odpowiedzialności do jednostek podrzędnych, które będą samodzielnie mogły dokonywać odpowiedniej rekonfiguracji.

Dane przechowywane w usługach katalogowych mogą być udostępniane szerokiemu gronu użytkowników. Dzięki funkcjonalności protokołów dostępu do usług katalogowych jest możliwe wygodne przeszukiwanie zawartości bazy, nawet jeżeli baza ta jest fizycznie rozproszona. Informacje mogą być chronione i udostępniane tylko użytkownikom uprawnionym.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>