Sr-14-wyk-1.0-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

LDIF — LDAP Data Interchange Format

LDIF — LDAP Data Interchange Format


LDIF to standardowy format reprezentacji danych przechowywanych w drzewie informacji katalogowej. Jest to format tekstowy co jest jego dużą zaletą, ponieważ jest dzięki temu czytelny dla użytkownika i może być przetwarzany przy użyciu zwykłych edytorów tekstowych. Posługiwanie się tym formatem umożliwia modyfikację zawartości drzewa. Modyfikacje realizowane w ten sposób są bardzo przydatne w przypadku wprowadzania istotnych aktualizacji dotyczących wielu węzłów. Przeprowadzenie aktualizacji polega na wyeksportowaniu wszystkich danych, ich przetworzeniu wsadowym operując bezpośrednio na tekście, i ostatecznie na ponownym wprowadzeniu do serwera.

Format LDIF jest przydatny również podczas wykonywania wsadowych, programowych operacji przetwarzania zawartości drzewa DIT. W formacie tym można bowiem zapisać szablony dla nowotworzonych obiektów lub szablony umożliwiające przeprowadzenie standardowych modyfikacji obiektów.

Kolejnym zastosowaniem standardu LDIF jest tworzenie kopii zapasowych DIT. Kopia taka jest bezpieczna, ponieważ jest reprezentowana w postaci tekstowej. Kopię taką można też wykorzystać do przeniesienia całej bazy do serwera innego producenta, ponieważ LDIF powinien być rozumiany przez każdy serwer LDAP.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>