Sr-14-wyk-1.0-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Nazwy zastępcze (aliasy)

Nazwy zastępcze (aliasy)


W drzewie informacji katalogowej mogą być przechowywane specjalne węzły nie przechowujące nowej informacji a jedynie wskazujące na inne istniejące w drzewie węzły. Są to węzły definiujące nazwy zastępcze (aliasy) dla istniejących węzłów. Jest to koncepcyjna analogia do dowiązań symbolicznych w systemie plików Uniksa. Węzły takie posiadają swoją nazwę wyróżnioną po to by móc być jednoznacznie identyfikowanymi w drzewie, ale jako dane przechowują nazwę wyróżnioną docelowego węzła, na który wskazują. Odwołanie do węzła przechowującego nazwę zastępczą powoduje odczytanie docelowej nazwy wyróżnionej i dalsze przeszukiwanie w celu odnalezienia docelowego obiektu. Działanie takie oczywiście powoduje pewien spadek efektywności odwołań do obiektów ponieważ lokalizacja obiektów jest realizowana wielokrokowo. Z drugiej jednak strony pozwala to na umieszczenie odniesień do obiektów w różnych fragmentach drzewa reprezentujących różne aspekty występowania obiektu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>