Sr-14-wyk-1.0-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

LDIF — przykład

LDIF — przykład


Slajd przedstawia przykładowy fragment drzewa DIT w formacie LDIF. Fragment ten definiuje pojedynczy obiekt reprezentujący użytkownika. Każda linia pliku definiuje pojedynczy atrybut, którego nazwa znajduje się na początku, a po dwukropku wartość. Pierwszym atrybutem jest dn czyli nazwa wyróżniona obiektu. Poniżej znajdują się atrybuty określające klasę obiektu. W tym przypadku obiekt jest wystąpieniem dwóch klas: accout i posixAccount . Pozostałe atrybuty zawierają informację o użytkowniku: jego identyfikator systemowy, nazwisko, identyfikator numeryczny, numer grupy, nazwę katalogu domowego, hasło i nazwę domyślnego interpretera poleceń.

Definicje kolejnych obiektów w formacie LDIF oddzielane są od siebie pustą linią.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>