Pr-1st-1.1-m13-Slajd05

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Konsensus: Motywacja

Konsensus: Motywacja


Problem konsensus jest trudny do rozwiązania w systemie rozproszonym, jednocześnie jednak jest on problemem bardzo ważnym. Mając do dyspozycji mechanizm konsensusu można znaleźć rozwiązanie wielu innych zagadnień, między innymi takich jak zgodne rozgłaszanie niezawodne z globalnym uporządkowaniem wiadomości, komunikacja zsynchronizowana z obrazami grup, nieblokujące zatwierdzanie atomowe, uzgadnianie składu grupy.


Jak przedstawiono już na poprzednim wykładzie, zgodne rozgłaszanie niezawodne z globalnym uporządkowaniem wiadomości (ang. total order reliable broadcast ), polega na zapewnieniu w systemie rozproszonym dostarczenia rozgłaszanych wiadomości w takim samym porządku do wszystkich odbiorców, mimo potencjalnych awarii i nieprzewidywalnych opóźnień komunikacyjnych.

Problem składu grupy (ang. group membership ) polega na uzgodnieniu przez zbiór procesów spójnego obrazu składu grupy zmieniającej się w czasie.

Obraz składu grupy, identyczny dla wszystkich procesów będących jej członkami, nazywa się widokiem grupy .


Problem komunikacja zsynchronizowanej z obrazami grup (ang. view synchronous multicast ) polega na rozgłaszaniu tej samej sekwencji wiadomości do wszystkich procesów należących do określonego obrazu (widoku) grupy.

Problem nieblokującego zatwierdzania atomowego (ang. non-blocking atomic commitment ) polega na zatwierdzeniu lub odrzuceniu transakcji przez grupę procesów, przy czym transakcja może być zatwierdzona tylko w przypadku, w którym wszystkie procesy głosowały za jej zatwierdzeniem.


Możliwość rozwiązania wymienionych problemów z użyciem mechanizmu konsensusu nie oznacza, że problemy te są łatwiejsze. Konsensus można bowiem rozwiązać również mając na przykład do dyspozycji mechanizm niezawodnego rozgłaszania z globalnym uporządkowaniem wiadomości.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>