Pr-1st-1.1-m13-Slajd04

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problemy uzgadniania

Problemy uzgadniania


Należy zauważyć, że konsensus jest szczególnym przypadkiem problemów uzgadniania, w których zbiór procesów podejmuje decyzje powiązane pewnymi zależnościami.

W przypadku konsensusu relacja między decyzjami różnych procesów jest bardzo prosta: wymaga się, by wszystkie procesy decydowały się na tę samą wartość. W przypadku problemów elekcji jeden proces musi zdecydować, że został wybrany, a wszystkie pozostałe, że zostały pokonane (nie wybrane). W problemach zatwierdzania (ang. commit-abort ) procesy decydują, czy należy zatwierdzić, czy też odrzucić transakcję – przy czym transakcja nie może być zatwierdzona przy sprzeciwie choć jednego procesu (jest to szczególny przypadek konsensusu binarnego). W konsensusie aproksymowanym, inaczej problemie przybliżonej zgody (ang. approximate agreement ), wszystkie procesy podejmują decyzję, których wartości nie mogą się różnić więcej niż o pewną stałą i muszą należeć do zbioru wartości wejściowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>