Pr-1st-1.1-m13-Slajd06

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Konsensus a zgodne rozgłaszanie niezawodne z globalnym uporządkowaniem wiadomości

Konsensus a zgodne rozgłaszanie niezawodne z globalnym uporządkowaniem wiadomości


Konsensus można łatwo sprowadzić do problemu zgodnego rozgłaszania niezawodnego z globalnym uporządkowaniem wiadomości. Aby rozwiązać konsensus z wykorzystaniem istniejącej abstrakcji rozgłaszania, wystarczy wykonać następujące kroki:

  • Wszystkie procesy rozsyłają proponowaną wartość za pomocą zgodnego rozgłaszania niezawodnego z globalnym uporządkowaniem wiadomości
  • Procesy decydują się na pierwszą dostarczoną wartość.

Z właściwości użytego mechanizmu rozgłaszania wynika, że wiadomości są dostarczone do wszystkich procesów w tym samym porządku, a więc ta sama wiadomość zostanie dostarczona jako pierwsza.


Problem zgodnego rozgłaszania niezawodnego z globalnym uporządkowaniem wiadomości można z kolei sprowadzić do konsensusu wymagając, by dostarczenie k-tej wiadomości było decydowane w wyniku kolejnego, k-tego konsensusu.

W końcowej części wykładu zostanie przedstawiony algorytm implementujący zgodne rozgłaszanie niezawodne z globalnym porządkiem wiadomości za pomocą zgodnego rozgłaszania niezawodnego i wybranego mechanizmu konsensusu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>