Pr-1st-1.1-m02-Slajd48

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Model AND

Model AND

W modelu AND proces pasywny staje się aktywnym, jeżeli dotarły wiadomości od wszystkich procesów tworzących zbiór warunkujący. Model ten nazywany jest również modelem zasobowym. Jest on stosowany w rozwiązaniach, w których procesy ubiegają się o pewne wieloelementowe zbiory zasobów. Przykładowo, mogą to być konkretne bufory w kolejnych węzłach sieci komunikacyjnej tworzących kanał wirtualny, czy też blokady związane jednocześnie z wieloma obiektami.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>