Pr-1st-1.1-m02-Slajd47

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Model jednostkowy

Model jednostkowy

W modelu jednostkowym warunkiem uaktywnienia pasywnego procesu Pi jest przybycie wiadomości od jednego, ściśle określonego nadawcy. W tym przypadku , dla każdego naturalnego , . Model ten odpowiada szerokiej klasie systemów, w których procesy żądają kolejno po jednym tylko zasobie. Przykładowo może to być przydział konkretnego bufora jednostkowego w kolejnym węźle sieci komunikacyjnej z komutacją pakietów, czy potwierdzenie założenia blokady na pojedynczym obiekcie (relacji) w rozproszonej bazie danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>