Pr-1st-1.1-m02-Slajd46

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Modele żądań

Modele żądań

W praktyce, warunki uaktywnienia wyrażane są często w kategoriach tak zwanego modelu żądań (ang. request model), pozwalającego na zwięzłe sformułowanie warunków uaktywnienia specyficznych dla określonej klasy zastosowań. Podejście takie odpowiada rozwiązaniom, w których procesy w trakcie wykonywania kierują do innych procesów żądania przydziału ogólnie rozumianych zasobów, lub podjęcia określonych działań. Spełnienie żądania może być potwierdzone przez przesłanie stosownej wiadomości. Tym samym, istotą modelu żądań jest wysyłanie żądań w formie wiadomości i oczekiwanie na określony zbiór wiadomości potwierdzających realizację żądania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>