Pr-1st-1.1-m02-Slajd49

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Model OR

Model OR

W modelu OR do uaktywnienia procesu wystarczy jedna wiadomość od któregokolwiek z procesów ze zbioru warunkującego. Model ten nazywany jest również modelem komunikacyjnym. Odpowiada on alternatywnym strukturom programowym dostępnym między innymi w językach CSP i ADA, a także - ubieganiu się o zasoby z pewnej puli zasobów równoważnych (alternatywnych). Przykładowo, zasobami takimi mogą być pojedyncze bufory z puli buforów dostępnych w kolejnym węźle, czy też repliki obiektów. Wówczas, dostęp do jednego z zasobów z określonej puli (dostęp do jednej repliki) jest wystarczający dla kontynuowania procesu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>