ED-4.2-M13-1.0-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rozkład SVD macierzy względem wartości szczególnych (2)

Rozkład SVD macierzy względem wartości szczególnych (2)


Macierz typu aligner przekształca wektory pewnej wyjściowej bazy na bazę standardową (zero-jedynkową), tzn. na odpowiednie wektory jednostkowe – takie jak v1 i v2. Wynika to z konstrukcji macierzy aligner. Jeżeli pomnożymy wektory p1 i p2 przez macierz aligner, której wiersze są transponowanymi wektorami p1 i p2 otrzymamy w wyniku wektory jednostkowe v1 i v2 (jak to przedstawiono na slajdzie). Mówiąc ogólnie, macierz aligner służy do zamiany współrzędnych standardowych na współrzędne względem innej bazy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>