ED-4.2-M13-1.0-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rozkład SVD macierzy względem wartości szczególnych (3)

Rozkład SVD macierzy względem wartości szczególnych (3)


Macierzą typu hanger nazywamy macierz, której kolumny są wektorami pewnej bazy ortonormalnej. Dla przestrzeni R do 2 i wektorów p1 i p2 pewnej bazy ortonormalnej (przedstawionych na slajdzie), macierz hanger ma postać jak na slajdzie. Widzimy, że pierwsza kolumna macierzy jest wektorem p1, natomiast druga kolumna macierzy jest wektorem p2. Macierz typu hanger przekształca bazę standardową na bazę wyjściową. Innymi słowy, macierz typu hanger przekształca wektory bazy standardowej (zero-jedynkowej), tzn. wektory jednostkowe – takie jak v1 i v2, na wektory bazy wyjściowej. Wynika to z konstrukcji macierzy hanger. Jeżeli pomnożymy wektory v11 i v2 przez macierz hanger, której kolumny odpowiadają wektorom p1 i p2, otrzymamy w wyniku wektory p1 i p2.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>