BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład

Przykład


Prezentowany slajd przedstawia przykładowe zapytanie, składające się z pojedynczego bloku.

Optymalizator rozpoczyna analizę możliwych ścieżek dostępu do relacji Wykładowca . Jeżeli w systemie został zdefiniowany indeks (I) na atrybucie stanowisko relacji Wykładowca , to wówczas jedną z możliwych ścieżek dostępu do tej relacji jest dostęp poprzez zdefiniowany indeks. Oszacowanie kosztu dostępu do relacji za pomocą indeksu zależy od typu indeksu. Jeżeli jest to indeks gęsty, wówczas, zgodnie ze wzorem przedstawionym na slajdzie 11, wynikowy rozmiar selekcji wynosi 1/10 * 40000 (liczba krotek relacji Wykładowca ) = 4000 krotek. Liczba operacji odczytu stron bazy danych zależy od typu indeksu – czy jest to indeks zgrupowany czy tez indeks nie zgrupowany. Oszacowanie liczby odczytywanych stron, dla tych dwóch typów indeksów, przedstawiono na slajdzie. W przypadku, gdy w systemie został zdefiniowany indeks (I) na kluczu relacji Wykładowca (sid), ale brak indeksu na atrybucie stanowisko , wówczas należy odczytać wszystkie strony indeksu i relacji. Liczba odczytanych stron wynosi wówczas 550 stron. W przypadku, gdy nie dysponujemy indeksem na relacji Wykładowca , pozostaje operacja skanowani relacji, której koszt wynosi 500 stron. Po przeanalizowaniu wszystkich możliwych ścieżek dostępu, optymalizator wybiera ścieżkę o „najmniejszym” koszcie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>