BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd26

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plany wykonania zapytań

Plany wykonania zapytań


Jak już wspominaliśmy wcześniej, optymalizator zapytań konstruuje plan wykonania zapytania dla każdego bloku typu select-projection-group-by. Następnie, wyniki poszczególnych bloków są łączone operatorami binarnymi (sumy, iloczynu, połączenia lub iloczynu kartezjańskiego). W przypadku pojedynczego bloku, optymalizator poszukuje najlepszego planu wykonania tego bloku. Punktem wyjścia jest znalezienie najlepszych ścieżek dostępu do relacji wyspecyfikowanych w zapytaniu. Optymalizator analizuje wszystkie możliwe ścieżki dostępu do krotek relacji i wybiera „najtańszą” ścieżkę dostępu.

W większości komercyjnych systemów zarządzania bazami danych, stosuje się tak zwany model operatorowy, w którym operacje leżące na pojedynczej ścieżce planu wykonania zapytania są wykonywane łącznie. Ma to na celu umożliwienie przetwarzania potokowego krotek (np., jeżeli wykorzystujemy indeks w celu selekcji krotek relacji, operacja projekcji jest wykonywana dla każdej wybranej krotki, która następnie przesyłana jest do operatora agregacji). W konsekwencji nie zachodzi potrzeba materializowania (tj. zapisywania na dysk do osobnego pliku temporalnego) częściowych wyników wykonania operacji danego planu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>