BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Określenie porządku operacji połączenia

Określenie porządku operacji połączenia


Po zakończeniu procesu optymalizacji bloków zapytania, optymalizator rozpoczyna poszukiwanie najlepszego planu połączenia wyników wykonania bloków. Problem ten można zdefiniować jako problem znalezienia najlepszej kolejności wykonania operacji połączenia (w ogólnym przypadku). Problemu znalezienia najlepszej kolejności wykonania operacji sumy lub produktu kartezjańskiego, jest znacznie łatwiejszy – wystarczy łączyć relacje w kolejności rosnących rozmiarów łączonych relacji (zaczynamy od relacji o najmniejszym rozmiarze i łączymy, kolejno, z relacjami o coraz większych rozmiarach). Kolejność porządku wykonania operacji połączenia można przedstawić w postaci tak zwanego drzewa połączeń (ang. join tree). Drzewo połączeń reprezentuje plan wykonania zapytania, którego wierzchołkami są wyniki wykonania bloków zapytania (relacje).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>