BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szacowanie rozmiarów UNION

Szacowanie rozmiarów UNION


Oszacowanie rozmiaru wykonania operacji sumy. Niech T oznacza wynik wykonania operacji sumy na relacjach R i S.

Górne ograniczenie rozmiaru relacji T wynosi: card(T) <= card(R) + card(S). Równość zachodzi w przypadku, gdy nie eliminujemy duplikatów. Szerokość relacji T wynosi: size(T) = size(R) = size(S).

Górna granica liczby różnych wartości atrybutu A w relacji T wynosi: val(A[T]) < val(A[R]) + val(A[S]).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>