BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szacowanie rozmiarów JOIN (1)

Szacowanie rozmiarów JOIN (1)


Przejdziemy obecnie do przedstawienia oszacowania wyniku rozmiaru wykonania operacji połączenia. Podobnie jak poprzednio, niech T oznacza wynik wykonania operacji połączenia relacji R i S.

Oszacowanie rozmiaru relacji T, będącej wynikiem połączenia relacji R i S, jest bardzo trudne. Można łatwo podać górne ograniczenie rozmiaru relacji T, które wynosi: card(T) < card(R) * card(S), ale jest to bardzo duże przybliżenie. Najczęściej podaje się następujące przybliżenie rozmiaru relacji T:

card(T) = (card(R) * card(S))/max{val(A[R]), val(A[S])}, gdzie A oznacza atrybut połączeniowy relacji R i S.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>