BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szacowanie rozmiarów GROUP BY

Szacowanie rozmiarów GROUP BY


Przejdziemy obecnie do przedstawienia oszacowania wyniku rozmiaru wykonania operacji agregacji GROUP BY. Niech G oznacza zbiór atrybutów, na którym wykonywana jest operacja grupowania. Oszacowanie rozmiaru wynikowej relacji jest trudne. Stąd, system szacuje górne ograniczenia rozmiaru relacji S, które wynosi: card(S) <= iloczyn różnych wartości atrybutów należących do zbioru G.

Dla wszystkich atrybutów A należących do G: size(R.A) = size (S.A).

Podobnie, dla wszystkich atrybutów A należących do G: val(A[S]) = val(A[R]).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>