BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szacowanie rozmiarów Projection (2)

Szacowanie rozmiarów Projection (2)


Jeżeli założymy, że operator projekcji nie usuwa duplikatów z wynikowej relacji, to oszacowanie rozmiaru relacji S wynosi:

card(S) = card(R)

Szerokość wyniku projekcji jest równa sumie rozmiarów atrybutów wyspecyfikowanych w projekcji. Liczba różnych wartości atrybutów należących do wyniku projekcji S jest identyczna z liczbą różnych wartości tych samych atrybutów w relacji R.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>