BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Prawa algebry relacji (2)

Prawa algebry relacji (2)


Kolejny slajd przedstawia reguły transformacji dla operacji selekcji. Szczególne znaczenie ma pierwsza reguła dotycząca koniunkcji predykatów selekcji:

selekcja C AND C’(R) = selekcja C(selekcja C’(R))

Reguła ta wynika z komutatywności operatora selekcji i pozwala zmienić kolejność wykonywania operacji selekcji. W pierwszej kolejności zawsze wykonywana jest operacja selekcji o większym współczynniku selektywności, bardziej redukująca rozmiar relacji R. Zwróćmy uwagę na regułę nr 3:

selekcja C (R połączenie S) = selekcja C (R) połączenie S (jeżeli C zawiera tylko atrybuty relacji R)

oraz regułę nr 4:

selekcja C (R połączenie S) = (selekcja C (R)) połączenie (selekcja C (S)) (jeżeli C zawiera atrybuty obu relacji R i S)

Transformacja oparta o te reguły pozwala przesunąć operator selekcji przed operator połączenia, redukując rozmiary łączonych relacji, co prowadzi do zmniejszenia kosztu wykonania zapytania. Podobna uwaga dotyczy ostatnich trzech przedstawionych reguł, które pozwalają przesunąć operator selekcji przed operatory binarne sumy, iloczynu i różnicy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>