BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Prawa algebry relacji (3)

Prawa algebry relacji (3)


Kolejny slajd przedstawia podstawową regułę transformacji wykorzystującą własność komutatywności operacji selekcji i projekcji. Przesuwając operator projekcji przed operator selekcji zmniejszamy rozmiar argumentu operatora selekcji.

Rozważmy dwa przykłady ilustrujące działanie przedstawionych dotychczas reguł transformacji. Dane są relacje R(A, B, C, D) i S(E, F, G).

Jaką regułę transformacji należy zastosować w odniesieniu do pierwszego wyrażenia?

Odpowiedź – regułę: selekcja z relacji R przed połączeniem z relacją S, tj. „selekcja C (R połączenie S) = selekcja C (R) połączenie S” (jeżeli C zawiera tylko atrybuty relacji R). Po zastosowaniu powyższej reguły, przedstawione wyrażenie zostanie przetransformowane do postaci: „selekcja F=3 (S) połączenie R”.

Rozważmy drugie z podanych wyrażeń. Jaką regułę transformacji należy zastosować w odniesieniu do tego wyrażenia? Odpowiedź – złożenie dwóch reguł: reguły dotyczącej kaskady selekcji oraz reguły dotyczącej dystrybutywności selekcji i połączenia. Po zastosowaniu powyższych reguł, przedstawione wyrażenie zostanie przetransformowane do postaci: „(selekcja G=9 (S)) połączenie (selekcja A=5 (R))”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>