BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Prawa algebry relacji (1)

Prawa algebry relacji (1)


Podstawowe reguły transformacji wyrażeń reprezentujących zapytania wynikają z praw algebry relacji i obejmują, m. in. reguły przemienności i łączności operacji oraz reguły dystrybutywności. Przykładowe reguły przemienności i łączności operacji oraz reguły dystrybutywności operacji przedstawiono na slajdzie. Zgodnie z przedstawioną regułą dystrybutywności, wyrażenie będące połączeniem relacji R oraz relacji, będącej sumą relacji S i T, transformujemy do sumy relacji będących połączeniem relacji R z S i R z T. Reguła ta pozwala przesunąć operator sumy za operator połączenia. Ponieważ koszt operacji połączenia silnie zależy od rozmiarów łączonych relacji, zastosowanie transformacji, opartej o regułę dystrybutywności, transformuje wyjściowe wyrażenie do sumy relacji będących połączeniem mniejszych relacji, co powinno skutkować niższym kosztem wykonania całego wyrażenia. Reguła łączności operacji połączenia pozwala zmienić kolejność łączonych relacji. Łącząc, w pierwszej kolejności, mniejsze relacje, zmniejszamy rozmiary częściowych wyników operacji połączenia, co również powinno prowadzić do zmniejszenia kosztu wykonania całego wyrażenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>