AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Web Forms: stanowy interfejs (1/3)

Web Forms: stanowy interfejs (1/3)


Slajd pokazuje wersję aplikacji pozdrawiającej użytkownika, w której formularz został zdefiniowany jako Web Form, zbudowany z kontrolek ASP.NET (HTML i Web Controls). Znaczenie wyróżnionych fragmentów kodu jest następujące:

1. Strona wykorzystuje kontrolki ASP.NET, dla których kod obsługi zdarzeń został umieszczony w pliku Code Behind.

2. Formularz uruchamiany na serwerze.

3. Kontrolka ASP.NET typu pole tekstowe, do wprowadzenia imienia.

4. Kontrolka ASP.NET typu lista rozwijana, do wyboru koloru.

5. Kontrolka ASP.NET typu przycisk.

6. Kontrolka ASP.NET typu etykieta. W niej zostanie programowo umieszczony tekst powitalny.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>