AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Web Forms: stanowy interfejs (2/3)

Web Forms: stanowy interfejs (2/3)


Slajd pokazuje kod Code Behind obsługujący stronę ASP.NET, której źródło zostało przedstawione na poprzednim slajdzie. Pominięte zostały fragmenty kodu importujące przestrzenie nazw i kod inicjalizujący wskazujący procedury obsługi zdarzeń.

Znaczenie wyróżnionych fragmentów kodu jest następujące:

1. Definicje składowych klasy reprezentujących kontrolki ze strony ASP.NET, którą obsługuje dany kod Code Behind.

2. Metoda wskazana jako procedura obsługi zdarzenia Click przycisku submitButton.

3. Ustawienie zawartości tekstowej etykiety poprzez jej właściwość Text.

4. Ustawienie koloru etykiety poprzez jej właściwość Style, reprezentującą styl CSS elementu.

Należy zwrócić uwagę, że w tym wypadku podane przez użytkownika imię i kolor nie są odczytywane z obiektu Request (mimo że taka możliwość nadal istnieje), ale z kontrolek formularza Web Forms, do których zostały wprowadzone przy poprzednim wyświetleniu formularza. Jest to zalecany sposób dostępu do danych z formularzy, możliwy dzięki temu, że dla formularzy Web Forms ASP.NET automatycznie pamięta i odtwarza wartości do formularza wprowadzone.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>