AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problem stanu interfejsu – formularz HTML (2/2)

Problem stanu interfejsu – formularz HTML (2/2)


Slajd pokazuje efekt działania aplikacji ASP.NET, zawierającej klasyczny formularz HTML. Użytkownik wprowadza imię, wybiera kolor, a następnie zatwierdza formularz przyciskiem „Powitaj”. Formularz wywołuje sam siebie. Po jego ponownym wyświetleniu, widać że parametry z formularza zostały poprawnie przekazane i odebrane – zmieniła się treść i kolor tekstu powitalnego. Niestety wybór dokonany przez użytkownika w elementach formularza (polu tekstowym i liście rozwijanej) nie został zachowany. Dzieje się tak dlatego, że formularze HTML utworzone za pomocą „zwykłych” znaczników HTML są bezstanowe. Kolejne wywołania tej samej strony są obsługiwane przez serwer jako niezależne żądania. Zawartość pól formularza nie jest automatycznie odtwarzana przez serwer na podstawie przekazanych parametrów. Problem ten jest szczególnie dotkliwy gdy dane z formularza są walidowane i formularz jest wyświetlany ponownie w celu umożliwienia użytkownikowi poprawienia danych. W związku z niezapamiętaniem stanu formularza, użytkownik będzie musiał wypełnić wszystkie pola od początku.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>