AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problem stanu interfejsu – formularz HTML (1/2)

Problem stanu interfejsu – formularz HTML (1/2)


Na slajdzie przedstawiono kod strony ASP.NET wyświetlającej tradycyjny formularz HTML, zbudowany ze znaczników HTML, bez wykorzystania kontrolek ASP.NET. Znaczenie wyróżnionych fragmentów kodu jest następujące:

1. Formularz HTML wywołujący bieżącą stronę (brak atrybutu ACTION).

2. Pole tekstowe do wprowadzenia imienia

3. Lista rozwijana zawierająca kolory do wyboru.

4. Przycisk zatwierdzający formularz

5. Tekst powitalny zawierający wstawiane dynamicznie za pomocą konstrukcji ASP.NET ustawienie koloru za pomocą stylu oraz imię. Zarówno kolor jak i imię, przekazane jako parametry z formularza, są odczytywane z obiektu Request poprzez zawartą w nim tablicę asocjacyjną Params.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>