AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

ASP.NET i Web Forms

ASP.NET i Web Forms


Najważniejszą cechą ASP.NET, a w szczególności kluczowej dla niej koncepcji Web Forms, jest nacisk na stanowy i interaktywny interfejs aplikacji na wzór aplikacji desktopowych. Ważna jest w tym zakresie integracja ze środowiskiem do tworzenia aplikacji Visual Studio .NET, które umożliwia tworzenie interfejsu dla aplikacji WWW i oprogramowanie zdarzeń generowanych przez kontrolki interfejsu w sposób zbliżony do tworzenia aplikacji desktopowych.

Poza zapewnieniem stanowego interfejsu użytkownika, ASP.NET oferuje gotowe rozwiązania dla walidacji danych (dostarczając kilka gotowych kontrolek walidacyjnych), bezpieczeństwa (współpracując z trzema mechanizmami uwierzytelniania) i obsługi urządzeń mobilnych (poprzez ASP.NET mobile controls). Od wersji ASP.NET 2.0 oferowane jest również wsparcie dla deklaratywnego definiowania nawigacji w oparciu o hierarchiczną mapę serwisu (witryny), internacjonalizacji aplikacji w oparciu o pliki zasobów, a także zapewniania spójnego wyglądu i organizacji stron serwisu i personalizacji.

ASP.NET nie promuje wzorca Model-View-Controller (MVC) w takim zakresie jak Java EE, choć implementacja MVC jest możliwa, a jej sposób opisany w dokumentacji ASP.NET. W przypadku implementacji MVC dla ASP.NET w zakresie implementacji kontrolera bardziej typowy jest wzorzec projektowy Page Controller, z obsługą nawigacji w pliku Code Behind związanym ze stroną. Możliwa jest jednak również implementacja wzorca Front Controller, charakterystycznego dla implementacji MVC dla Java EE.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>