AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Infrastruktura aplikacji WWW dla platform .NET i Java EE

Infrastruktura aplikacji WWW dla platform .NET i Java EE


Implementacja od podstaw infrastruktury aplikacji WWW wymaga wielu linii kodu i może zająć nawet więcej czasu w procesie tworzenia i testowania aplikacji niż implementacja specyficznej dla aplikacji logiki biznesowej. Aby zwiększyć produktywność twórców aplikacji WWW, zaproponowano gotowe rozwiązania w zakresie infrastruktury aplikacji dla poszczególnych technologii, w formie rozwiązań architektonicznych i szkieletów aplikacji. W ramach wykładu zostaną przedstawione rozwiązania w tym zakresie dla dwóch najważniejszych platform: Microsoft .NET i Java EE. Należy zwrócić uwagę, że poszczególne rozwiązania różnią się zakresem wsparcia i najczęściej ograniczają się do niektórych obszarów funkcjonalnych infrastruktury.

Na platformie .NET infrastruktura aplikacji jest zapewniana przez samą technologię ASP.NET z jej architekturą Web Forms. Inaczej jest w przypadku platformy Java EE, gdzie twórcy aplikacji mają do wyboru kilka tzw. szkieletów aplikacji (ang. frameworks), opartych o wzorzec projektowy Model-View-Controller. Najważniejsze z nich to Struts i JavaServer Faces (JSF). Struts pojawił się jako pierwszy, szybko zyskał popularność i stał się standardem de facto. JSF jest nowszy, widoczne są w nim wpływy zarówno Struts jak i Web Forms. JSF ma status oficjalnej specyfikacji składowej Java EE.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>