AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd40

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Stanowy formularz w Struts

Stanowy formularz w Struts


Aby formularz HTML w aplikacji Struts zachowywał wprowadzone przez użytkownika dane po błędzie walidacji, musi on być utworzony za pomocą znaczników z biblioteki Struts Html, a nie zwykłych znaczników języka HTML. Na slajdzie pokazano zmodyfikowany formularz logowania, tym razem w postaci strony JSP wykorzystującej znaczniki Struts do utworzenia formularza i jego elementów. Adres formularza (/Login.jsp) został wskazany w pliku struts-config.xml jako adres formularza wprowadzania danych, do którego ma nastąpić przekierowanie w przypadku błędu walidacji w komponencie Form Bean związanym z akcją obsługującą logowanie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>