AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd41

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Podsumowanie

Podsumowanie


Infrastruktura aplikacji to kod obsługujący typowe mechanizmy wymagane w aplikacjach WWW takie jak: stanowość interfejsu, obsługa nawigacji, czy walidacja danych.

Korzystanie z gotowych rozwiązań w zakresie infrastruktury pozwala twórcom aplikacji skupić się na logice specyficznej dla aplikacji, zwiększając ich produktywność.

Na platformie .NET infrastruktura aplikacji jest zapewniana przez samą technologię ASP.NET z jej architekturą Web Forms.

Na platformie Java EE infrastruktura jest zapewniana przez szkielety aplikacji implementujące architekturę Model-View-Controller. Najważniejsze szkielety aplikacji dla Java EE to Struts, omówiony w ramach niniejszego wykładu, i JSF, któremu poświęcony będzie następny wykład.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>