AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd38

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Walidacja danych w Struts

Walidacja danych w Struts


Struts oferuje wiele możliwości walidacji danych. Pierwszym sposobem jest walidacja w kodzie akcji. Jest to najbardziej elastyczne rozwiązanie, ale wymaga ręcznego kodowania reguł walidacji, a dodatkowo jeszcze ręcznego skonfigurowania powrotu do formularza wprowadzania danych w wypadku niepowodzenia walidacji.

Drugi sposób to walidacja na poziomie komponentu Form Bean. Komponenty Form Bean mogą posiadać metodę validate(), w której można ręcznie zakodować reguły walidacji. Zaletą skorzystania z metody validate() jest automatyczne przekierowanie do formularza wprowadzania danych, wskazanego w konfiguracji akcji, w wypadku niepowodzenia walidacji.

Trzeci sposób, wygodny w przypadku standardowej logiki walidacji, to wykorzystanie standardowego walidatora Struts. Jest to predefiniowany komponent walidatora, konfigurowany poprzez pliki XML, włączany do aplikacji jako wtyczka (ang. plug-in). Walidator ten obsługuje wiele typowych przypadków takich jak: obowiązkowość pól, weryfikacja długości łańcucha znaków, dopasowania do wzorca, zawierania się wartości w przedziale, walidacja numeru karty kredytowej, adresu e-mail i adresu url. Ważną zaletą standardowego walidatora Struts jest możliwość włączenia walidacji po stronie klienta, oprócz walidacji po stronie serwera. W tym wypadku, walidator Struts automatycznie wygeneruje odpowiedni kod JavaScript. Domyślnie walidacja po stronie klienta jest wyłączona.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>