AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd37

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Struts: przykład aplikacji (6/6)

Struts: przykład aplikacji (6/6)


Elementem spinającym komponenty przykładowej aplikacji przedstawione na poprzednich slajdach jest plik konfiguracyjny aplikacji Struts pokazany na niniejszym slajdzie. Znaczenie wyróżnionych fragmentów pliku jest następujące:

1. Prolog dokumentu XML, zawierający informację o typie dokumentu z odwołaniem do DTD.

2. Deklaracja komponentu Form Bean w sekcji <form-beans>.

3. Sekcja <action-mappings>, zawierająca deklaracje akcji i etykiet reprezentujących wyniki ich działania.

4. Deklaracja akcji, obejmująca nazwę komponentu Form Bean przekazującego parametry do akcji (name), ścieżkę URL wywołującą akcję (path), zasięg życia komponentu Form Bean (scope) i nazwę klasy akcji (type).

5. Etykiety reprezentujące możliwe wyniki działania definiowanej akcji. Każda etykieta ma nazwę (name) i adres URL, do którego ma nastąpić przekierowanie (path).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>