AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd29

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Klasy akcji - Action

Klasy akcji - Action


Klasy akcji tworzone przez programistę muszą dziedziczyć z klasy bibliotecznej Action. Kontroler w odpowiedzi na żądanie tworzy obiekt klasy akcji i wywołuje jego metodę execute().

Metoda execute() realizuje logikę aplikacji i zwraca obiekt ActionForward, wskazujący stronę, do której powinno zostać przekazane sterowanie. Typowo, kontroler udostępnia akcji obiekt ActionForm, nazywany komponentem Form Bean, zawierający dane z formularza HTML, z którego wywołana została akcja.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>