AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Kontroler Struts – ActionServlet

Kontroler Struts – ActionServlet


Serwlet ActionServlet (pakiet org.apache.struts.action) pełni w aplikacji Struts funkcję kontrolera. Dzięki odpowiedniej konfiguracji w pliku web.xml (pokazanej na slajdzie) stanowi on pojedynczy punkt wejścia do całego systemu aplikacyjnego. Zwyczajowo, serwlet ActionServlet reaguje na wszystkie żądania HTTP, których adres URL posiada rozszerzenie .do.

ActionServlet to gotowy, w pełni zaimplementowany uniwersalny kontroler. Dla konkretnej aplikacji należy go skonfigurować poprzez XML-owy plik konfiguracyjny – domyślnie WEB-INF/struts-config.xml. Plik ten zawiera m.in. definicje akcji, reguły nawigacji itp.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>