AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Architektura aplikacji Struts

Architektura aplikacji Struts


Slajd pokazuje architekturę i przepływ sterowania w aplikacji Struts:

1. Żądanie HTTP z przeglądarki trafia do serwletu-kontrolera, który jest skonfigurowany jako centralny „punkt wejścia” do systemu.

2. Kontroler tworzy obiekt Form Bean zawierający dane z formularza HTML, którego zatwierdzenie spowodowało wysłanie żądania.

3. Kontroler uruchamia akcję związaną z żądaniem, wywołując metodę execute() klasy Action.

4. Klasa Action realizuje logikę aplikacji pobierając dane wejściowe z komponentu Form Bean i tworzy wynikowy obiekt JavaBean, zawierający dane, które ma zaprezentować widok.

5. Zależnie od wyniku działania akcji, kontroler dokonuje warunkowego przekierowania do jednego z widoków (stron JSP).

6. Strona JSP generuje wynikowy dokument HTML, umieszczając w nim dane przygotowane przez akcję w postaci obiektu JavaBean.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>