AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Komponenty Form Bean - ActionForm

Komponenty Form Bean - ActionForm


Form Bean to obiekt JavaBean, który jest automatycznie wypełniany parametrami wywołania pochodzącymi od użytkownika; wartości parametrów wywołania stają się wartościami właściwości obiektu JavaBean.

Programista tworzy klasę dla Form Bean, dziedzicząc z klasy bibliotecznej ActionForm. Każdy parametr wejściowy jest zapisywany w obiekcie Form Bean za pomocą wywołania metody setXXX; zadaniem programisty jest implementacja tych metod.

Obiekt Form Bean jest tworzony przez kontroler (ActionServlet), a po wypełnieniu danymi przekazywany do obiektu Action (jako argument metody execute()).

Zwykle klasa Form Bean nie zawiera kodu logiki biznesowej, a jedynie metody setXXX i getXXX, ustawiające i odczytujące wartości właściwości i ewentualnie logikę walidacji.

Komponenty Form Beans mogą być wykorzystane do walidacji danych wejściowych, stanowiąc jedną z możliwości w zakresie walidacji danych, dostępną w Struts.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>