AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd23

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

MVC w aplikacjach Java EE

MVC w aplikacjach Java EE


Architektura MVC dla aplikacji WWW jest szczególnie popularna na platformie Java EE (Java Enterprise Edition). Przyczyny takiego stanu rzeczy są co najmniej dwie. Po pierwsze, Java EE jest obok .NET jedną z dwóch głównych platform odpowiednich dla złożonych aplikacji WWW. Po drugie, Java EE daje twórcom aplikacji duży wybór technologii składowych i typów komponentów, często z możliwością realizacji tego samego celu na kilka sposobów. Z czasem okazało się, że konieczne jest wypracowanie wzorców opisujących sposób tworzenia złożonych aplikacji z elementarnych technologii Java EE i rolę poszczególnych typów komponentów.

Tradycyjny model aplikacji, w którym logika prezentacji miesza się w kodzie JSP z logiką biznesową i logiką nawigacji określany jest obecnie jako JSP Model 1. JSP Model 1 jest akceptowalny jedynie dla prostych systemów. Nowszy, zalecany dla dużych aplikacji model jest oparty o architekturę MVC i określany jako JSP Model 2.

Istnieje wiele implementacji MVC/JSP Model 2 dla Java EE. Najważniejsze dwie to Apache Struts jako sprawdzona i najbardziej rozpowszechniona i JavaServer Faces (JSF) jako implementacja oficjalna, stanowiąca część specyfikacji Java EE.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>