AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Architektura Model-View-Controller (MVC)

Architektura Model-View-Controller (MVC)


Model-View-Controller (MVC) to architektura aplikacji (uznawana niekiedy również za wzorzec projektowy) zakładająca podział komponentów aplikacji na 3 kategorie:

Model – komponenty modelu, reprezentujące dane, na których operuje aplikacja i zawierające implementację logiki biznesowej;

View – komponenty widoku, odpowiadające za prezentację danych zawartych w modelu, czyli interfejs użytkownika;

Controller – komponenty sterujące, odpowiadające za obsługę zdarzeń, najczęściej zachodzących w interfejsie użytkownika w wyniku interakcji użytkownika z aplikacją; do zadań kontrolera należy również modyfikowanie modelu i widoku.

Architektura MVC została zaproponowana najpierw dla języka Smalltalk i była wykorzystywana w implementacjach graficznego interfejsu użytkownika. Następnie została zaadaptowana dla aplikacji WWW, z zachowaniem ogólnych idei, ale z pewną specyfiką, np. obsługą nawigacji między stronami jako jednym z zadań kontrolera.

Architektura MVC ułatwia tworzenie i pielęgnację dużych aplikacji, prowadząc do bardziej przejrzystego i lepiej zorganizowanego kodu oraz umożliwiając zmianę implementacji jednej z warstw aplikacji z minimalnym wpływem na pozostałe.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>